Tag Archives: thay mic iphone

Mic iPhone 4 Sở Hữu Thay Cần Không

Địa Điểm Thay Thế Micro Micro iPhone 4 Hư Micro, bạn có khả năng thực hiện cuộc gọi. có thể ghi âm? Khi hư Microro, bạn có khả năng ghi âm được hoặc không tùy vào tình huống Mặc dù vậy chắc hẳn khi hư Microro bạn chẳng thể thực hiện cuộc gọi. Vậy sao bạn không mang máy đến ... Read More »

Có thể bạn quan tâm ? close